Hrănește-ți pofta de distracție!

Regulament concurs

1. Organizator

1.1 Concursul „#PoftaDeDistractie” din perioada 6 septembrie 2019 - 27 septembrie 2019 este organizat de Pangram SA, cu sediul social în Reşiţa, Str. Timişorii nr.4, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/1179/1994, CUI RO 6695683. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul desfașurării Concursului, dar nu înainte de a anunța modificarea pe pagina de concurs poftadedistractie.ro și pe pagina de Facebook Monte Banato https://www.facebook.com/montebanato.ro.

2. Durata campaniei publicitare

2.1 Campania publicitară „#PoftaDeDistractie” se desfășoară în perioada 6 septembrie 2019 - 27 septembrie 2019

2.2 Campania publicitară va fi organizată și desfășurată online, prin intermediul siteului poftadedistractie.ro

3. Drept de participare

3.1. Campania publicitară „#PoftaDeDistractie” este accesibilă tuturor persoanelor fizice rezidente în România, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei cărți de identitate la data începerii campaniei publicitare.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia și materialele filmate cu participanții și câștigătorii acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus precum și a imaginii participanților la această campanie publicitară nu va avea scopul de a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.

3.3. Angajații companiei Pangram SA și rudele acestora nu au dreptul de a participa la concurs.

3.4. Pentru a participa la concurs trebuie să te înscrii cu o adresă de mail validă. Prin înscrierea în concurs îți dai acordul să primești pe mail informații referitoare la concursul „#PoftaDeDistractie”. Pentru a participa, trebuie să ai o adresă de mail validă și să locuiești în România.

3.5. Te poți înscrie în concurs o singură dată, folosind o adresă de mail validă. Înscrierile multiple, cu mai multe adrese de mail folosite de aceeași persoană, sunt considerate încercări de fraudare a concursului și duc la excluderea din concurs a participantului.

3.6. Câștigătorii vor fi contactați pe adresa de mail sau la numărul de telefon cu care s-au înscris în concurs în termen de maximum 10 zile de la finalizarea campaniei publicitare. Câștigătorii trebuie să furnizeze numele complet, adresa de mail și numărul de telefon. Aceste date sunt necesare pentru predarea premiului.

4. Descrierea Premiilor Acordate

Se vor acorda în total 185 de premii premii, astfel:

  • 20x boxă Bluetooth
  • 10x brățară fitness
  • 10x set barbeque
  • 50x rucsac
  • 25x saltea plajă
  • 50x ochelari de soare
  • 20x puzzle

5. Taxe și impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

6. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001

6.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.poftadedistractie.ro

6.2. Participarea la campania publicitară „#PoftaDeDistractie” implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

6.3. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre în baza de date a Pangram SA, cu sediul social în Reşiţa, Str. Timişorii nr.4, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/1179/1994, CUI RO 6695683, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Pangram SA, cu sediul social în Reşiţa, Str. Timişorii nr.4, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/1179/1994, CUI RO 6695683.

6.5. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

7. Modalitatea de Desfășurare

7.1. Campania publicitară se va desfășura în perioada 6 septembrie 2019 - 27 septembrie 2019. Doar înscrierile din această perioadă vor intra în concurs.

7.2 Participanții se pot înscrie în concurs pe site-ul poftadedistractie.ro Toți cei care se înscriu cu o adresă de mail validă în competiția „#PoftaDeDistractie”, vor intra în concurs pentru a câștiga unul dintre premii.

7.3. Pentru a avea șansa de a câștiga unul din premiile puse în joc, participanții trebuie să se înregistreze cu un nume, număr de telefon și o adresă de mail validă și să înscrie o fotografie conform tematicii descrise pe site.

7.4. Participanții se pot înscrie în concurs o singură dată, prin introducerea datelor sale de contact. Participanții nu pot reveni în concurs.

8. Acordarea premiilor

8.1. Câștigătorii vor fi contactați în termen de maximum 10 zile de la finalizarea concursului, de către Organizator - prin intermediul unui e-mail trimis la adresa de email furnizată de câștigători în aplicația de înscriere la concurs, sau la telefon.

8.2. Toți câștigătorii vor fi contactați pe mail, pe adresa de mail cu care s-au înscris în concurs, sau la telefon, în termen de maximum 10 zile de la afișarea câștigătorilor.

8.3. În cazul în care câștigătorii nu sunt validați, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului regulament, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviință.

8.4. Numele câștigătorilor pot fi publicate pe pagina oficială de Facebook Monte Banato România.

8.5. Predarea premiilor se va face în baza unui proces verbal valabil încheiat între câștigător și organizator.

8.6. Nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

8.7. În cazul în care câștigătorii sunt minori, premiul va fi înmânat părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz, în condițiile prezentului regulament.

8.8. Câștigătorii au obligația să participe la toate activitățile promoționale organizate de către organizator, legate de această campanie publicitară.

8.9. Organizatorul nu este răspunzător de erorile de conectare a site-ului, incluzând dar fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului, pierderile, întârzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe în Campanie.

9. Dispoziții finale

9.1. Prin înscrierea la campania publicitară „#PoftaDeDistractie”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

9.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la Pangram SA, cu sediul social în Reşiţa, Str. Timişorii nr.4, jud. Caraş-Severin, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea, participanții sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Pangram SA, și de la partenerii săi cu grijă selectați.

9.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.

9.4. Pentru întrebări referitoare la competiție, puteți contacta Serviciul Clienți la numărul de telefon 0255.210.997 sau la adresa de mail caras@montebanato.ro.